Kuamrisha Mema na Kukataza mabaya

Kuamrisha Mema na Kukataza mabaya

1337
Vitambulisho: